วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແກ້ໄຂແລ້ວ


 

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ຄໍາສັ່ງ ຕ່າງຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວລ/ດ
ຊື່​ເອກະສານ

ດາວ​ໂລດ​ຟາຍ
1
ຄໍາສັ່ງ ​ເລກທີ 16/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຊົ່ວຄາວການອະນຸມັດໂຄງການຂໍລົງທຶນກ່ອນ
ໂຄງການນອກແຜນ ທີ່ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນ ຈາກງົບປະມານຂອງລັດ.
2
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 14/ນຍ ວ່າດ້ວຍການສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
6 ເດືອນຕົ້ນ ສົກປີ, ຄາດຄະເນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໝົດສົກປີ 2012-2013
ແລະ ການກະກຽມສ້າງ ແຜນການ ສົກປີ 2013-2014
3
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 09/ນຍ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກົນໄກການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
4
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 0022/ນຍ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການແນະນຳປະຕິບັດ
ຂໍ້ທີ 10.1 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 32/ນຍ, ລົງວັນທີ 6 ມີນາ 2012
5
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 16/ນຍ ວ່າດ້ວຍການທົດລອງສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ,
ສ້າງເມືອງ ເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ
6
ຄຳສັ່ງ​ເລກທີ 13/ນຍ ວ່າດ້ວຍການໂຈະການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸຍາດໂຄງການລົງທຶນໃໝ່
 ສຳລັບການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ, ການປູກຢາງພາລາ ແລະ ໄມ້ວິກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
7
ຄໍາສັ່ງ ​ເລກທີ 34/ນຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໄມ້ປະດັບໃນ ສປປ ລາວ.
8
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 27/ນຍ ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີວຽກງານສະກັດກັ້ນ
ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ ທໍ້ໃນສັງຄົມ
9
ຄຳສັ່ງ​ເລກທີ 26/ນຍ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້

10
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 10/ນຍ ແນະນຳຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຕ້ານ
 ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຊື້-ຂາຍໄມ້ ປະເພດຫວງຫ້າມ
11
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 0019/ນຍ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ
 ຕ້ານການຄ້າ ແລະ ຂູດຮີດທາງ ເພດເດັກ ໄລຍະປີ 2007-2011
12
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 0037/ນຍ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ
13
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 0011/ນຍ ວ່າດ້ວຍການສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ
6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ, ຄາດຄະເນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໝົດສົກປີ 2012 -2013
ແລະ ການກະກຽມສ້າງ ແຜນການ ສົກປີ 2013-2014
14
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 0014/ນຍ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດມາດຕະການຕາມກົດໝາຍ
ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບການ ການດໍາເນີນທຸລະກິດໄຟຟ້າ