วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ຄໍາສັ່ງ ຕ່າງຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວລ/ດ
ຊື່​ເອກະສານ

ດາວ​ໂລດ​ຟາຍ
1
ຄໍາສັ່ງ ​ເລກທີ 16/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຊົ່ວຄາວການອະນຸມັດໂຄງການຂໍລົງທຶນກ່ອນ
ໂຄງການນອກແຜນ ທີ່ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນ ຈາກງົບປະມານຂອງລັດ.
2
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 14/ນຍ ວ່າດ້ວຍການສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
6 ເດືອນຕົ້ນ ສົກປີ, ຄາດຄະເນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໝົດສົກປີ 2012-2013
ແລະ ການກະກຽມສ້າງ ແຜນການ ສົກປີ 2013-2014
3
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 09/ນຍ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກົນໄກການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
4
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 0022/ນຍ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການແນະນຳປະຕິບັດ
ຂໍ້ທີ 10.1 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 32/ນຍ, ລົງວັນທີ 6 ມີນາ 2012
5
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 16/ນຍ ວ່າດ້ວຍການທົດລອງສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ,
ສ້າງເມືອງ ເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ
6
ຄຳສັ່ງ​ເລກທີ 13/ນຍ ວ່າດ້ວຍການໂຈະການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸຍາດໂຄງການລົງທຶນໃໝ່
 ສຳລັບການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ, ການປູກຢາງພາລາ ແລະ ໄມ້ວິກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
7
ຄໍາສັ່ງ ​ເລກທີ 34/ນຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໄມ້ປະດັບໃນ ສປປ ລາວ.
8
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 27/ນຍ ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີວຽກງານສະກັດກັ້ນ
ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ ທໍ້ໃນສັງຄົມ
9
ຄຳສັ່ງ​ເລກທີ 26/ນຍ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້

10
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 10/ນຍ ແນະນຳຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຕ້ານ
 ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຊື້-ຂາຍໄມ້ ປະເພດຫວງຫ້າມ
11
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 0019/ນຍ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ
 ຕ້ານການຄ້າ ແລະ ຂູດຮີດທາງ ເພດເດັກ ໄລຍະປີ 2007-2011
12
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 0037/ນຍ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ
13
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 0011/ນຍ ວ່າດ້ວຍການສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ
6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ, ຄາດຄະເນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໝົດສົກປີ 2012 -2013
ແລະ ການກະກຽມສ້າງ ແຜນການ ສົກປີ 2013-2014
14
ຄໍາສັ່ງ​ເລກທີ 0014/ນຍ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດມາດຕະການຕາມກົດໝາຍ
ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບການ ການດໍາເນີນທຸລະກິດໄຟຟ້າ

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ ( ສະບັບປັບປຸງ )

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ ( ສະບັບປັບປຸງ )

03/ສພຊ
Law on Electricity 2012 (lao).pdf


ກົດໝາຍ ສະບັບປັບປຸງ ສະບັບລ່າສຸດ


                                        ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ 
***************************************************************
1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກໍາ
2 . ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)
3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ (ສະບັບປັບປຸງ)
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ6.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈໍລະຈອນທາງບົກ (ສະບັບປັບປຸງ)
7 . ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ
9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ
10.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ)
11 . ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ
12 . ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ
13 . ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສະຫະກິດ
14 . ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າປະປາ15 . ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປິ່ນປົວ
16 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ  17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາມະສິດ
18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)
19. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການໄປສະນີ
20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ (ສະບັບປັບປຸງ)
21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)
22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)/>
23. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫລວງ
24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ
25. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ
26. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
27. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້
29. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າ ແລະຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນໍ້າ
30. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ
31. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ
32. ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍມາດຕະຖານ
33. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ (ສະບັບປັບປຸງ)
34.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ (ສະບັບປັບປຸງ)
35.ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍອາຫານ
36ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ
37. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ
38. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້
39. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ
40. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານເຊື້ອພະຍາດ ເອສໄອວີ/ພະຍາດເອດ
41. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນພືດ​​​
42.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ
43. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ
44.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ (ສະບັບປັບປຸງ)
45. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າປະປາ
46. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ
47. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ
48. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສະຫະກິດ
49.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (ສ້າງໃໝ່)
50. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫລາຍຮູບແບບ (ສ້າງໃໝ່)
51.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
52. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ (ສ້າງໃໝ່) 
 ******************************************************
ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດ ວັດທະນາທຳສັງຄົມ
******************************************************
1.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ)
3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການອານາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ)
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາມະບານລາວ
6. 6_sກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ (ສະບັບປັບປຸງ) ports_06_07_2012
7. . ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ ແລະສັດປ່າ
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ
9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ
10.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມູນມໍລະດົກ ແລະພື້ນຖານການສືບທອດມູນມໍລະດົກ (ສະບັບປັບປຸງ)
11.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ (ປັບປຸງໃໝ່ ມາດຕາ: 75,76)
12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ)
13ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກໍາ
14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ)
15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
16.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພີມຈໍາໜ່າຍ
17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄອບຄຸມຢາສູບ
18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ
19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫ້ອງສະໝຸດ (ສ້າງໃໝ່)
******************************************************
ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດ ການປົກຄອງ ແລະຄຸ້ມຄອງລັດ    ******************************************************  1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ
3.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານອັກຄີໄພ
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ)
6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
7.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ
8. 8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
9. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ
10.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສານ
11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ
12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)
13.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນສານ
14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດ
15.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ)
17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
20.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)
21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ
22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ)
23. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ (ສະບັບປັບປຸງ)
24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ້າງນິຕິກຳ (ສ້າງໃໝ່)