วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ສານ ຈາກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ดอกไม้
ສານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ”ຈົ່ງພ້ອມກັນປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ເພື່ອທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ”

    ໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ ປີ 2016, ເປັນວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກທີ່ພວມວຽນມາຄົບຮອບ 44 ປີ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ ຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັບປະຊາຊາດໃນໂລກສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ “ ຈົ່ງພ້ອມກັນປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ເພື່ອທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ” ເຊິ່ງສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ປະຊາຊາດໃນທົ່ວໂລກຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນຢ່າງຈິງຈັງ ໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ທີ່ມີຈຳກັດໃຫ້ຄືນສູ່ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ເພື່ອສືບຕໍ່ເປັນບ່ອນເພິ່ງພາອາໄສຂອງທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ລວມທັງມະນຸດເຮົາ. ປ່າໄມ້ແມ່ນສະຖານທີ່ຜະລິດພຽງແຕ່ບ່ອນດຽວໃນທຳມະຊາດ ທີ່ສາມາດສະໜອງປັດໄຈພື້ນຖານທັງສີ່ສຳລັບການດຳລົງຊີວິດຂອງທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ຄື: ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ທັງເປັນບ່ອນເພິ່ງພາອາໄສຂອງສັດປ່ານາໆຊະນິດອີກດ້ວຍ.

ຄືດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ໃນເວທີສາກົນປະຊາຊາດໂລກບໍ່ໄດ້ລົດລະຄວາມພະຍາຍາມໂດຍການຮ່ວມມືກັນຢ່າງຈິງຈັງໃນການວາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດລະດັບໂລກ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນປີ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 17 ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍໄດ້ກຳນົດເອົາເສດຖະກິດສີຂຽວເປັນການຂັບເຄື່ອນໂລກໄປສູ່ການບັນລຸການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ລຶບລ້າງຄົນທຸກຍາກ.

ສະເພາະ ສປປ ລາວ, ພັກ - ລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາຍາມໃດກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ດ້ວຍຈັງຫວະເຕີບໂຕອັນແຂງແຮງ - ຕໍ່ເນື່ອງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວາງເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດດ້ານປ່າໄມ້ ເພື່ອບັນລຸເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ 70% ໃນປີ 2020, ໄປພ້ອມໆກັບການວາງມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ອື່ນໆ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ, ເອົາໃຈໃສ່ສະກັດກັ້ນ ການລ່າ, ການທຳລາຍ ແລະ ການຄ້າ - ຂາຍສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ ແລະ ພືດພັນປ່າແບບຊະຊາຍ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ. ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າ - ຂາຍງາຊ້າງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊ້າງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຫ້າມຄ້າ - ຂາຍ ສັດປ່າ, ສັດນ້ຳ ແລະ ພືດພັນປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນພາຍໃຕ້ ກອບສົນທິສັນຍາສາກົນ ໄຊເຕັສ໌ ( CITES ) ລວມທັງ ໄດ້ຂຶ້ນ 3 ບັນຊີ ປະເພດ ສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ ແລະ ພືດພັນປ່າ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼາຍກວ່າ 200 ຊະນິດ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ປ່າໄມ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຖືກກະທົບ ແລະ ເຊື່ອມໂຊມລົງ ທັງເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ປ່າຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດ ເຊິ່ງເປັນທີ່ບໍ່ເພິ່ງປາດຖະໜາ ຂອງປະຊາຊົນລາວທັງຊາດຂອງພວກເຮົາແຕ່ຢ່າງໃດ. ໃຫ້ສົມກັບການຍົກຍ້ອງວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າ ເປັນສະຖານທີ່ອະນຸລັກສັດປ່າທີ່ສຳຄັນ ຂອງໂລກຍ້ອນມີປະມານ 1.6% ຂອງຊະນິດພັນສັດທີ່ຖືກຂົ່ມຂູ່ລະດັບໂລກ ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນບັນຊີແດງຂອງອົງການສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ( IUCN ). ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາຈະໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເທົ່າໃດກໍ່ຕາມ, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕິດພັນກັບການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້, ນຳໄປສູ່ການເຊື່ອມໂຊມຂອງແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງຊີວະນາໆພັນຄືໃນຈຳນວນທັງໝົດ 2,701 ຊະນິດ ທີ່ໄດ້ສຶກສາ, ປະມານ 157 ຊະນິດ ກຳລັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ 115 ຊະນິດ ກຳລັງຖືກຂົ່ມຂູ່.
ພີ່ນ້ອງຮາວມຊາດທີ່ຮັກແພງທັງຫຼາຍ
     ໃນນາມລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດວຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງບັນດາຂະແໜງການ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທຸກທົ່ວໜ້າ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ພາກເອກະຊົນ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງ ການຮັບປະກັນຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງຍືນຍົງ ລວມທັງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ໃນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການຄ້າ - ຂາຍ ສັດປ່າແບບຊະຊາຍ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ບົກແຫ້ງ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຕະຫຼອດໄປ.
ເນື່ອງໃນໂອດກາດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 2016 ທີໝູນວຽນມາອີກວາລະໜຶ່ງນີ້, ເປັນໂອກາດດີທີ່ພວກເຮົາຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຊີວະນາໆພັນ, ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນຕ້ານການກາຍເປັນທະເລຊາຍ ໄປພ້ອມກັນ, ຍ້ອນວ່າທັງສາມວັນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກໃນການປົກປັກຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຕະຫຼອດເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທຸກທົ່ວໜ້າຈົ່ງພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍ່ຄືການອະນຸລັກສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ ແລະ ພືດພັນຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນລັດຖະທຳມະນູນທີ່ວ່າ: “ ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພົນລະເມືອງ ຕ້ອງປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ: ໜ້າດິນ, ປ່າໄມ້, ສັດ, ແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ອາກາດ ”, ຈົ່ງພ້ອມກັນສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ກໍ່ຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ຮອດປີ 2020 ຄື: ຕ້ອງບັນລຸເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສົມດູນ, ເພີ່ມທະວີການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນຈາກພາກລັດ ແລະ ກຳລັງແຮງງານຈາກພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ, ສ້າງຄວາມກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງທັນການເພື່ອຮັບປະກັນສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງທົ່ວ ສປປ ລາວ “ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ” ຕິດພັນກັບການສ້າງໜໍ່ແໜງການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວຂັບເຄື່ອນໃຫ້ ສປປ ລາວ ບັນລຸ 17 ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ.
     ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດໃນທົ່ວປະເທດຈົ່ງພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າການສ້າງຈິດສຳນຶກຂອງການຮູ້ປົກປັກຮັກສາ, ຮັກຫອມ ແລະ ຫວງແຫນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອັນລ້ຳຄ່າລວມທັງຊັບພະຍາກອນສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ ແລະ ພືດພັນປ່າ, ເພື່ອໃຫ້ປະເທດເຮົາກາຍເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ເຫືອດແຫ້ງ ເພື່ອຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຄົນລຸ້ນນີ້ ແລະ ລຸ້ນລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາໄດ້ສືບຕໍ່ເພິ່ງພາອາໄສ ແລະ ຄົງຢູ່ກັບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເຮົາຕະຫຼອດຊົ່ວກາລະນານ.