วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ບົດຄວາມພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ
ການເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ


ວຽກກອງປະຊຸມ ແລະ ພິທີການ
ວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ


ວຽກງານຂະບວນການ
ຂໍ້ມູນດ້ານ ITวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແກ້ໄຂແລ້ວ